MIN(ns) PLATS

MIN(ns) PLATS

Sätt  osynliga minnen på kartan

"The city’s self-image is intimately connected to who and what is allowed to take place in the collective memory."


Ingrid Martins Holmberg 

MIN(ns) PLATS vill göra det osynliga synligt och ge utrymme för en mer mångfacetterad bild av vårt gemensamma utrymme.


MIN(ns) PLATS tar fram er plats dolda minnen. Vilka är er stads dolda minnen? Vilka minnen finns i omgivningen runt er skola?


En stad, en ort, en plats bär på en myriad av minnen och berättelser. Men i miljön är det bara en bråkdel som syns, byggnader och statyer berättar oftast maktens historia. Vi vill tillsammans med besökarna lyfta fram de osynliga historier som göms på en plats.


Under ett par dagar eller en vecka bygger vi upp vårt minneslaboratorium på ett torg, i en skola eller på ett bibliotek och bjuder in de förbipasserande att delta. Här gestaltar våra aktörer historier och berättelser från omgivningen och besökarna kan bidra med nya minnen.


Våra sinnen har nycklar till vårt minne och i minneslaboratoriet finns ljud, lukt, textur och smak till hjälp. Besökarna får  sen

  skriva ned sina minnen och på kartan märka ut var de hände. Så länge minneslaboratoriet är på plats kan alla minnen ses där av nya besökare. Här kan femåringens minne möta pensionärens, direktörens minne möta städarens, hiphopparens minne möta salsadansarens…


Innan vi far arkiverar vi de minnen vi fått, men återlämnar också en del av dem till den exakta plats där de uppstod och låter dem sedan vandra vidare ut i verkligheten, där de, kanske, skapar nya minnen. Och kanske ser vi bekanta platser med nya ögon när vi minns varandras minnen. Gathörn som tidigare saknat betydelse bär nu historia, visar andra perspektiv.


MIN(ns) PLATS passar utmärkt i samband med stadsdagar och ortsevent, men också på skolor, museum och arkiv


Är du nyfiken på bakgrunden till MIN(ns) PLATS? Läs mer  HÄR.

PRAKTISKT


MIN(ns) PLATS passar utmärkt i samband med stadsdagar och ortsevent, men också på skolor,  museum och arkiv.


Vårt laboratorium kan stanna en dag eller en vecka beroende på plats och uppdragsgivare. Vi kan vara ute eller inne. Vi kan också ta fram och gestalta äldre minnen från platsen om så önskas. Vi samarbetar gärna med museum, läns- och stadsarkiv.


LADDA  NED INFOPDF  HÄR.


För mer  information och offert kontakta oss på info@temporarity.se eller ring: