BALLONGFÄRD

 


ATT TALA MED TING

en ballongfärd...


har fått STHLM FRINGEs pris för Spoken Word And Theatre!

Motivationen lyder "For creating time and space for the audience to reflect, and get in touch with people who are no longer amongst us". Se vinnarvideon här


En en-till-en performance där du får möta en historia om plastskräp på stranden som visar sig vara ett meddelande till någon som inte längre finns.

Vem saknar du? Vem skulle du vilja skicka en hälsning till? Din kärlek till? Från vårt fiktiva rum kan du skicka din hälsning.


Talking to objects a ballon performance


This is a one-to-one performance where you meet the story of finding plastic litter on the beach – but looking closer the litter turns out to be a message sent to a deceased loved one.

Who do you miss – who do you want to send your love to. This is a fictional room where you can send your message with the help of the performer.