Start

VÄLKOMMEN TILL TEMPORARITY

 

Teater är det tillfälligas konstart. Vi gör omslutande teaterkonst med varierande grader av interaktivitet och publikdeltagande.

 

Theatre is the art of the temporary. We are a Swedish performing arts collective. We make immersive art, with varying levels of audience participation.

 

Premiär i höst:

MIN(ns) PLATS

MIN(ns) PLATS sätter osynliga minnen på kartan.

Varje plats bär på en myriad av minnen och berättelser. Historia som inte syns i byggnader, statyer och geografi. Historier som lätt glöms bort. I vårt ambulerande minneslaboratorium bjuder vi in besökarna att dela nya och gamla minnen, förknippade med platsen. LÄS MER

 

MIN(ns) PLATS skola

är ett interaktivt teaterverk där våra aktörer gestaltar egna skolminnen för att sedan byta emot elevernas egna skolberättelser. Några av elevernas berättelser gestaltas av våra aktörer och spelas upp på skolan, med en efterföljande diskussion. Vi vill på ett lekfullt sätt få eleverna att berätta om sin verklighet och starta ett samtal om vilka vi är och vilka vi vill vara. LÄS MER

 

PÅ REPERTOAREN:

 

M(emor)Y SPACE / MIN(ns) PLATS

 

Medea Within/Medearum

 

Threads/ Trådar

 

Vid intresse kontakta oss på: info@temporarity.com

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.