MIN(ns) PLATS SKOLA

MIN(ns) PLATS är ett interaktiv teaterverk som uppmuntrar eleverna att berätta om sin egen plats och sätta sig själva på kartan.

 

MIN(ns) PLATS kan knytas till ämnena svenska, samhällskunskap, geografi och historia och är en utmärkt startpunkt för arbete med värdegrund.

 

MIN(ns) PLATS passar som skapandeskola-projekt och i samband med temaveckor. Alla årskurser kan delta.

 

MIN(ns) PLATS är ett sinnligt verk som utspelar sig på flera platser i skolan och där deltagarna får vara både betraktare och aktiva aktörer.

 

Våra aktörer gestaltar egna skolminnen för att sedan ta emot elevernas berättelser om sin skola och placera ut dem där de hände. Några av elevernas berättelser gestaltas av våra aktörer och spelas upp på skolan, med en efterföljande diskussion. Vi vill på ett lekfullt sätt få eleverna att berätta om sin verklighet och starta ett samtal om vilka vi är och vilka vi vill vara. Här är allas berättelser viktiga och ges utrymme och plats. Att få läsa eller höra andras om andras upplevelser på skolan kan ge nya perspektiv och i förlängningen skapa en större förståelse för varandra. Genom elevernas egna berättelser och minnen från skolan synliggör vi både positiva och negativa platser i skolan och hur de påverkar eleverna.

 

En lärarhandledning med kompletterande övningar och uppgifter medföljer. Vårt laboratorium kan stanna en dag eller en vecka beroende på plats och uppdragsgivare. MIN(ns) PLATS passar alla åldrar.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Vi sätter upp vårt ambulerande minneslaboratorium inne i skolan under några dagar eller en vecka. Sen får elever och pedagoger i mindre grupper komma på besök och möta våra aktörer som gestaltar minnen från sin egen skoltid. Besökarna får sedan skriva ned ett eget minne. Via våra sinnen aktiveras våra minnen så i vårt laboratorium finns tillgång till ljud, lukt, texturer och smaker för att hjälpa till att väcka minnena till liv.

 

När besökarna skrivit ned sitt minne finns en karta där de kan fästa minnet där det utspelat sig. I utbyte för det får de ytterligare ett gestaltat minne av våra aktörer. Nya besökare fyller på med nya minnen och under lunchtid eller tidig eftermiddag har vi öppet för återbesök för de elever som vill se de nya minnena. Här kan sportfantastens minne möta bokmalens, ettagluttarens niondeklassarens.

Efter att ha läst varandras minnen ser vi bekanta platser med nya ögon, andras minnen ger nya perspektiv. Perspektiv som går att arbeta vidare med i klasserna.

 

Sista dagen har vi en samling där våra aktörer gestaltar några av minnena vi fått in och därfeter samtalar vi. Det finns också möjlighet att ha öppet längre så föräldrar får möjlighet att besöka laboratoriet.

 

Innan vi åker arkiverar vi de minnen vi fått, men återlämnar också en del av dem till den exakta plats där de uppstod och låter dem sedan vandra vidare ut i verkligheten, där de, kanske, skapar nya minnen.

PRAKTISKT

 

 

 

Vårt laboratorium kan stanna en dag eller en vecka beroende på plats och uppdragsgivare. Vi kan vara ute eller inne. Vi kan också ta fram och gestalta äldre minnen från platsen om så önskas. Vi samarbetar gärna med museum, läns- och stadsarkiv.

 

LADDA NED INFOPDF HÄR.

 

 

 

För mer information och offert kontakta oss på info@temporarity.se eller ring:

© Copyright. All Rights Reserved.